Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
 
  ด้วย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของตลาดการค้าชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

      • หัวข้อ “เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ” ครั้งที่ 2 
      • ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
      • เวลา 08.30 – 16.30 น. 
      • ณ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก (สัมมนาฟรี!!)

เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.อภิวัตต์  นิ่มละออร์

เซนทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558, 08.30-16.30https://www.img.in.th/image/7CAD

มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย02-679-7555 ต่อ 706
ผู้เข้าชม : 478 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys