Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรีการวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 - ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


- จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน   
- การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา 
- การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ    
- การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า  ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของ- 

โครงการ  เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด 
- กรณีศึกษา: การบริหารจัดการลูกค้า ณ วันเยี่ยมชมโครงการ
- ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์:
- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ  ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ  เพื่อประกอบการวางแผนการขาย 
- ประสบการณ์และเทคนิคการเลือกใช้สื่อโฆษณา : ปัญหา อุปสรรค์ แนวทางป้องกันและวิธีแก้ไข
- การวางแผนการตลาด: กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ในภาวะการแข่งขันสูง
- นวัตกรรมการตลาด การประเมินตลาด คู่แข่ง / วิเคราะห์ keyword ของลูกค้า การกำหนด Brand Message / brand Concept / 

- การสร้างเรื่องราวให้ดึงดูด
- การปรับเปลี่ยน Website เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และอัตราการตอบสนองของผู้เข้าชม / การวางแผนการติดตามการปรับปรุง 

Website

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=re134.php
สนใจติดต่อ โทร. 022953905 ต่อ 102

ท่านละ12,000 บาท

- จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน   
- การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา 
- การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ    
- การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า  ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของ- 

โครงการ  เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด 
- กรณีศึกษา: การบริหารจัดการลูกค้า ณ วันเยี่ยมชมโครงการ
- ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์:
- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ  ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ  เพื่อประกอบการวางแผนการขาย 
- ประสบการณ์และเทคนิคการเลือกใช้สื่อโฆษณา : ปัญหา อุปสรรค์ แนวทางป้องกันและวิธีแก้ไข
- การวางแผนการตลาด: กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ในภาวะการแข่งขันสูง
- นวัตกรรมการตลาด การประเมินตลาด คู่แข่ง / วิเคราะห์ keyword ของลูกค้า การกำหนด Brand Message / brand Concept / 

- การสร้างเรื่องราวให้ดึงดูด
- การปรับเปลี่ยน Website เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และอัตราการตอบสนองของผู้เข้าชม / การวางแผนการติดตามการปรับปรุง 


-

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558, 9.00-17.00http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=re134.php

อรhttp://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=re134.php
สนใจติดต่อ โทร. 022953905 ต่อ 102
ผู้เข้าชม : 618 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys