Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม
 


- หลักการเขียนและการพิมพ์หนังสือตามระเบียบสารบรรณ
- การเขียนบันทึกเสนอที่มีประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาตัดสินใจสั่งการได้ง่าย
- การเขียนรายงานการประชุมที่มีระเบียบวาระครบถ้วน
- การใช้คำและประโยค
- กาารเขียนย่อหน้า เว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันพุธที่ 3 - ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559, 09.00 - 16.00 น.

4000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

02-504-7716-8 
e-mail : oce_03@hotmail.com
ผู้เข้าชม : 721 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys