Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ชื่อหลักสูตร: กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 
(L2) ชื่อหลักสูตร: กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์   

สามารถเข้าใจในสาระสำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001

เนื้อหา :

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
น้ำเสีย
อากาศ
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
ความปลอดภัยในงานรังสี
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรและปั้นจั่น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การป้องกันระงับอัคคีภัย เป็นต้น
แนะนำโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกฎหมาย doforgreen
การจัดทำทะเบียนกฎหมายโดยโปรแกรม doforgreen
การจัดทำแผนกิจกรรมประจำปีเพื่อความสอดคล้องของกฎหมาย และการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย
ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คนวิทยากร: Doforgreen
สถานที่ TGI ชลบุรีกรุงเทพ

30 พฤศจิกายน 2558, 09.00-16.00 น.

3750 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.doforgreen.net

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัดสอบถามรายละเอียด
www.doforgreen.net
บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
253/735 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :081-917-0258 (คุณฟ้า แผนก Training)
E-mail: sale@doforgreen.com
ผู้เข้าชม : 408 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys