Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ISO9001ในฉบับปี 2015
 
ชื่อหลักสูตร: การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ISO9001ในฉบับปี 2015
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001 และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 ฉบับปี 2015ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา:
09:00-10:30 หลักการพื้นฐานของข้อกำหนด ISO9001:2015
10:30-10:45 Coffee break
10:45-11:30 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001:2015
11:30-12:00 Workshop I
12:00-13:00 Lunch time
13:00-14:30 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001:2015
14:30-14:45 Coffee break
14:45-15.15 Workshop II
15:15-16:00 การปรับเปลี่ยนเอกสารให้สอดคล้องกับ ISO9001:2015

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน
วิทยากร: Doforgreen
สถานที่ TGI ชลบุรี
24 พฤศจิกายน 2558,http://www.doforgreen.net

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัดสอบถามรายละเอียด
www.doforgreen.net
บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
253/735 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :081-917-0258 (คุณฟ้า แผนก Training)
E-mail: sale@doforgreen.com

ผู้เข้าชม : 560 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys