Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"เรียนในสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่"
 

แต่ละปีรัฐบาลต้องเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้านทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ผู้ปกครองก็ต้องเสียสตางค์และเวลาในการบ่มเพาะทักษะที่ไม่ตรงใจของบุตรหลาน ส่วนตัวของนักเรียนเองก็ต้องเสียเวลาและอดทนเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ  โดยรู้อยู่ว่าถ้าเค้าเลือกประกอบอาชีพได้ก็จะไม่เลือกทำในสิ่งที่เรียนมาตอนนี้เราสามารถลดช่องว่างนี้ได้โดย ผู้ปกครองต้องเรียนรู้ทักษะในการสังเกตและสื่อสารกับบุตรหลานเพื่อสามารถที่จะให้คำแนะนำ  และกระตุ้นให้เด็กๆค้นหาสายเรียนที่ “ชอบ” เพื่อประกอบอาชีพที่ “ใช่”เพื่อความสุขของพวกเขาและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

ในงานสัมมนาพิเศษนี้ ท่านจะได้พบกับวิทยากรพิเศษ คุณพรเทพ ศรีสุทธิญาณ(ครูเอ) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสถาบัน EPA (Excellent Preparatory Academy)ท่านเป็นผู้แนะนำทางเลือก(Consulting)ผู้ตั้งคำถามให้เด็กได้คิด (Coaching)และผู้สอนแบบตัวต่อตัว (Mentoring)ทั้งระบบหลักสูตรไทยและอินเตอร์ ซึ่งทำให้มีเทคนิคในการสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนมานานกว่า 20 ปีด้วยท่านเชื่อว่า “เด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพและศักยภาพที่แตกต่างกัน”ดังนั้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและสามารถตั้งเป้าสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวไปดังที่ตั้งไว้ผู้ปกครองต้องเรียนรู้เทคนิคหลายอย่าง ซึ่งท่านจะได้รับฟังในงานสัมนาพิเศษนี้ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 13.30-16.00http://

P-PAC

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา

งานนี้ฟรีตลอดงาน !!! สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล และเบอร์
มาที่คุณสกาวตรี (แต้ว) โทร.  02-648-2994
อีเมล์  sakawtreepra@panyatara.co.th
ข้อความผ่าน Face book ที่ www.facebook.com/P-PAC.CPALL

ผู้เข้าชม : 696 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys