Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Free Seminar : เรียนคณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด
 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญวิชาหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล แต่ยังมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เมื่อเห็นตัวเลขแล้วรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูก คุณครูสอนไม่เข้าใจ  แบบฝึกหัดมีมากเกินไป หรือเกิดจากลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน  เหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องหาข้อเท็จจริงว่าเด็กไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะอะไร รวมทั้งต้องหาวิธีการประยุกต์เทคนิคต่างๆ เข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสนใจ  และเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น  พร้อมที่จะค้นหาคำตอบไปกับตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นได้
ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ( P-PAC) ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานช่วงอายุประมาณ 4-12 ปี เข้าร่วมฟังสัมมนา โดยวิทยากรพิเศษ คุณนิวัติ เล็กคล้าย (ครูอ๊อด) ผู้ยริหารศูนย์คณิตศาสตร์ Math a Day สนามบินน้ำ และผู้มีประสบการณ์ด้านการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์บูรณาการ (Holistic Math Center)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 13.30-16.00 น.
ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุณาส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร มาที่
คุณสกาวตรี โทร. 0-2648-2994 
อีเมล์ sakawtreepra@panyatara.co.th
ข้อความผ่าน Facebook ที่ www.facebook.com/P-PAC.CPALL
คุณนิวัติ เล็กคล้าย (ครูอ๊อด)
ผู้บริหารศูนย์คณิตศาสตร์ Math a Day สนามบินน้ำ
ผู้มีประสบการณ์ด้านการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์บูรณาการ (Holistic Math Center) สำหรับเด็กวัย 4-12 ปี


ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 , เวลา 13.30-16.00 น.http://www.p-pac.com

P-PAC

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา

คุณสกาวตรี โทร. 0-2648-2994 
อีเมล์ sakawtreepra@panyatara.co.th
ข้อความผ่าน Facebook ที่ www.facebook.com/P-PAC.CPALL

ผู้เข้าชม : 452 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys