Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
 
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร  โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7Tools, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น
        การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน 


1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต       
2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ           
   3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส.
   3.2 การปรับปรุงงานด้วย Kaizen
   3.3 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC          
   3.4 การใช้งาน QC 7 Tools          
   3.5 รู้จักกับ 7 Waste
   3.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU
   3.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ      
5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

วิธีการ   ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย Workshopคลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com  

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่ 
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=8966  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=8966

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 1334 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys