Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำงบกระแสเงินสด
 


1) งบกระแสเงินสด
- ความหมายและวัตถุประสงค์
- แนวคิดในการจัดทำงบกระแสเงินสด
2) การจำแนกกิจกรรมในงบกระแสเงินสด
- กิจกรรมการดำเนินงาน
- กิจกรรมการลงทุน
3) วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นวิธีทางตรง ( Direct Method )
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นวิธีทางอ้อม ( Indirect Method )
- ขั้นตอนในการจัดทำพร้อมตัวอย่าง
4) Work  shopลงมือปฏิบัติจริง
5) การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการจากงบกระแสเงินสด
- สภาพคล่องของกิจการ
- ความสามารถในการทำกำไร
6) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากงบกระแสเงินสด
7)  กรณีศึกษา และถาม – ตอบ ปัญหา


อาจารย์สุวัชรี  โตพิบูลย์พงศ์

ณ โรงแรมกลาเซียร์ 141 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558, 09.00-16.30 น.

1605 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.facebook.com/413317678841226/photos/pcb.422053397967654/422053347967659/?type=1&theater

บริษัทยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัทยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

ได้ที่...โทรศัพท์         095-254-8600   บริษัทยูวีคอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
              ID Line : uvline            E-mail : uvconsulting.58@gmail.com
ได้ที่...โทรศัพท์        098-102-1279   คุณรัชนีวรรณ  (คุณน้อย) 

ผู้เข้าชม : 592 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys