Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รู้สมดุลฮวงจุ้ย สู่นายหน้ามืออาชีพ
 
         จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีความเสถียรอย่างเห็นได้ชัด  มีผลให้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภาระหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งระบบ  เป็นเหตุให้ต้องเกิดการกระตุ้นการซื้อขายทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในการสร้างสภาพคล่องตั้งแต่ภาครัฐจนถึงภาคประชากร  เกิดเป็นโอกาสอันดีอีกช่องทางหนึ่งให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของมืออาชีพ ในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าให้เกิดสภาพคล่องให้ได้โดยเร็ว  
      “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” หลักการทางศาสตร์จีน เป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถเสริมความรอบรู้และพัฒนาตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ  จากการการไหลเวียนของพลังงานบนพื้นโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดรอบเวลา ที่มีผลต่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเกิดความสมดุลในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยในระยะยาว


- โอกาสทางธุรกิจของตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
     โดยผู้บริหาร เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

- รู้สมดุลฮวงจุ้ย สู่นายหน้ามืออาชีพ”  
     โดย   อ.พิศาล เอกอาภากุล (อาจารย์ปิง)  ตี่หลี้ฮวงจุ้ย

- “ประสบการณ์ตัวแทนนายหน้ามืออาชีพกับเส้นทางสู่ความสำเร็จ” 
      โดย   ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวแทนนายหน้า
  

- อ.พิศาล เอกอาภากุล (อาจารย์ปิง)  ตี่หลี้ฮวงจุ้ย
- โดย   ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวแทนนายหน้า
  

ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมเดอะ พาลาสโซ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2558, 12.00นhttp://

บริษัทเอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัดสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
คุณเบญญกมล  โทร: 02-586-9911 , 098-247-9041
Email: estatecorer99@gmail.com
www.estatecorner.co.th

ผู้เข้าชม : 622 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys