Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม Workshop พัฒนาผู้ประกอบกายไทยสู่ Trading Nation ในหัวข้อ "เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ" ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ ASEAN 

เจาะตลาดอาเซียน
จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.อภิวัตติ์ นิ่มละออร์

เซ็นทาราแม่สอดฮีลล์รีสอร์ท

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558, 08:30 - 16:30http://

มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยคุณวิริทธิ์พล สาสนสมบูรณ์ 
02-679-7555 ต่อ 706
ผู้เข้าชม : 926 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys