Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง (ฺBasic Electrical for maintenance)
 
วัตถุงประสงค์หลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระบบไฟฟ้า 
2. มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐานประเภทต่างๆ
3. สามารถระบุความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆในขั้นพื้นฐาน
4. ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

1. ความรู้พื้นฐาน
    1.1 ความรู้พื้นฐานและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
    1.2 วงจรไฟฟ้าพื้นฐานและการคำณวนทางไฟฟ้าเบื้องต้น
    1.3 ความปลอดภัยในการกฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
    1.4 ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือวัดไฟฟ้า
    1.5 ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
    1.6 มาตรฐานและข้อกำหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้า
    1.7 การออกแบบวงจรไฟฟ้าและสายป้อน
    1.8 มาตรฐานและข้อกำหนดของการติดตั้งระบบสายดิน
    1.9 การตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
    2.1 มอเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
    2.2 อุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์
    2.3 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
    2.4 มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction motor)
    2.5 วิธีการสตาร์ท มอเตอร์ไฟฟ้า
3. Workshop
    3.1 การต่อสายไฟฟ้า
    3.2 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
    3.3 การประกอบวงจรควบคุมและวงจรป้อนไฟฟ้าสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลำพู

วันเสาร์ที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2558, 09.00-16.00

3000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.facebook.com/trainingEEI/photos/a.1489376337998357.1073741844.1483466105256047/1623524317916891/?type=1&theater

นางสาวพรรณณัฐดา รักด่านกลาง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรรณณัฐดา รักด่านกลาง/เป้
02-2807272 ต่อ 606
punnatda@thaieei.com
ผู้เข้าชม : 741 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys