Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อารยอุดมการณ์
 
สมาคมโรตารีนนทบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ "เรื่อง อารยอุดมการณ์"
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา17.00 น.
สำรองที่นั่งด่วน โทร 0 2967 5050
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์


การบรรยายพิเศษ "เรื่อง อารยอุดมการณ์"

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา17.00 น.

โดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ถ.พิบูลสงคราม จังหวัดนนทบุรี

พุธที่ 25 สิงหาคม 2558, 17.00 น.http://

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์โทร 02 967 5050
ผู้เข้าชม : 504 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys