Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ฟันธงแนวโน้มธุรกิจดี และ SMEs ในอาเซียน"
 
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง "ฟันธงแนวโน้มธุรกิจดี และ SMEs ในอาเซียน" วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 58 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการได้ที่ http://www.training.nida.ac.th/th/index.php/2013-04-08-10-35-26/service โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปุญญวันต์ (ผู้บริหารโครงการ) โทร 02-7273227 

เวลา 08.30 น.– 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น.– 09.10 น. เปิดการเสวนา
                      โดย  นายสมัชญ์ ศกุนะสิงห์ 
                      ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป 
                        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เวลา 09.10 น. – 11.30 น. การเสวนาทางวิชาการ 
                         หัวข้อ “ฟันธงแนวโน้มธุรกิจดี และ SMEs ในอาเซียน”
                         โดย  
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
                            • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                            • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 
                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                     ผู้ดำเนินรายการ
                         ดร.เจษฎา ศาลาทอง
                         • อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน 
                           คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         • ผู้ดำเนินรายการ Good morning ASEAN 
                         • ผู้ดำเนินรายการปรากฏการณ์อาเซียน 
                           สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ดิจิทัล ทีวี ช่อง 19
เวลา 11.30 น. – 12.00 น. ถาม - ตอบ  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ดำเนินรายการ
  ดร.เจษฎา ศาลาทอง 
 อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ดำเนินรายการ Good morning ASEAN 
 ผู้ดำเนินรายการปรากฏการณ์อาเซียน สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ดิจิทัล ทีวี ช่อง 19


ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558, 09.00-12.00 น.http://www.training.nida.ac.th/th/index.php/2013-04-08-10-35-26/service

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <นายปุญญวันต์ จิตประคอง (ผู้บริหารโครงการ)>สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-7273227 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ FAX : 02-3754720  หรืออีเมล์ punyawan.siripattana.nida@gmail.com
ผู้เข้าชม : 642 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys