Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Logistics Transport and Operations
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม         

ภาคทฤษฎี   72 ชม.   :   วันที่  5 กันยายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
< อบรมทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์  :  เวลา 09.00 - 16.00 น. >

ภาคปฏิบัติ 180 ชม.    :   (ไม่บังคับฝึกงาน เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่)
< ฝึกปฏิบัติงานจริง,   ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์  : เวลา  08.30 - 17.30 น.>

หัวข้ออบรมทฤษฏี  72  ชั่วโมง
1. Introduction of Logistics
2. Transport Logistics
3. Customs Clearance
4. Operations
5. Logistics Field Trip
6. How to get Logistics Job
ฝึกปฏิบัติงานจริง  180  ชั่วโมง (ไม่บังคับ)
1. Transport Document
2. Import-Export Document
3. Customs Clearance Officer
4. Paperless
5. Packing & Moving
6. Warehouse Officer
7. Operations
 
    *** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***


ค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร  13,000  บาท  ( ราคานี้รวม  VAT 7% )
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน, พาดูงานนอกสถานที่ 1 วัน และช่วยประสานหางานให้อย่างต่อเนื่อง **

พัชรีภรณ์ ประกอบกิจ (แพท)

Mobile     : 091 804 4123
Line ID     : pattyanda
E-mail       : patchareeporn@itbsthai.com 

หัวข้ออบรมทฤษฏี  72  ชั่วโมง
1. Introduction of Logistics
2. Transport Logistics
3. Customs Clearance
4. Operations
5. Logistics Field Trip
6. How to get Logistics Job
ฝึกปฏิบัติงานจริง  180  ชั่วโมง (ไม่บังคับ)
1. Transport Document
2. Import-Export Document
3. Customs Clearance Officer
4. Paperless
5. Packing & Moving
6. Warehouse Officer
7. Operations

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

International Transport & Business School (ITBS)

วันเสาร์ที่5 กันยายน 2558, 9.00-16.00 น.

13000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

International Transport & Business School (ITBS)

ITBS

สอบถามรายละเอียด 
พัชรีภรณ์ ประกอบกิจ (แพท)
International Transport & Business School (ITBS)
19  4th Floor, Srinakarin Road, 
Bangna , Bangna , Bangkok 10260
Mobile     : 091 804 4123
Line ID     : pattyanda
E-mail       : patchareeporn@itbsthai.com 
ผู้เข้าชม : 367 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys