Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการติดต่อและการจองระวางกับบริษัทเรือ/เอเย่นต์เรือ เพื่อป้องกัน–แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่
 
• จะจองเรืออย่างไร ไม่ให้สินค้าตกเรือและสามารถจัดส่งสินค้าลงเรือทันตามกำหนด
• ความหมายของคำต่างๆใน B/L เป็นอย่างไร จะระบุอย่างไร จึงจะถูกต้องตากกฎเกณฑ์ของการจองเรือ
• ข้อที่ต้องระวังในการจองเรือเป็นอย่างไร
• ประเด็นของกฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการจองเรือ คืออะไร
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้า – ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าทางเรือ  และการขยายตัวทางการค้าในอาเซียนอันเนื่องจาก กรอบความตกลงทางการค้าตามกรอบของ AEC
อย่างไรก็ตาม มักพบว่ามีประเด็นสำคัญ หลายๆเรื่องที่กระทบต่อการติดต่อบริษัทเรือ หรือเอเย่นต์เรือทั้งด้านการจองระวางบรรทุก อัตราค่าระวางและการคำนวณค่าระวาง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรือ เอเย่นต์เรือ และการ NEGOTIATE ตั๋วกับธนาคารตามเงื่อนไขใน L/C หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคำศัพท์ต่างๆ ในเอกสารที่เกี่ยวกับเรือ เช่น B/L หรือ    ใบจองเรือ ฯลฯ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อการนำเข้า – ส่งออก เช่น สินค้าตกเรือ หรือ บริษัทเรือไม่รับบรรทุกสินค้า นำไปสู่การฟ้องร้องคดีในศาล ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจขององค์กรแล้ว ยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา รวมถึงการต้องเสียเวลาในการเตรียมข้อมูล เตรียมตัวเพื่อดำเนินคดี สู้คดีในศาลอีกด้วย


1. ความหมาย ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงระหว่างบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ Forwarding Agent และวิธีการติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าว
2. หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ
3. ความหมายและความสำคัญของเอกสารใบตราส่ง (B/L) ประเภทของ B/L ที่สำคัญ รวมถึงคำศัพท์ต่างๆที่สำคัญใน B/L  คำศัพท์ที่สำคัญซึ่งพบเห็นบ่อยๆในการขนส่งสินค้าทางเรือ
4. หลักและวิธีการสำคัญในการติดต่อบริษัทเรือ/เอเย่นต์เรือ เพื่อสอบถามตารางเรือ ค่าระวางเรือ
5. หลักวิธีการเบื้องต้นในการคำนวณค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายต่างๆ
6. ลักษณะของตู้สินค้าและการระบุสินค้าเพื่อการขนส่ง และการตีความในเอกสาร B/L
7. ข้อควรระวังในการจองเรือและรับเอกสาร การขนส่งทางเรือ
8. ปัญหาและข้อควรระวังในการขนส่งสินค้าทางเรือ
9. การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ


1. อาจารย์สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์
• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
2. คุณเกตติวิทย์  สิทธิสุนทรวงศ์
• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ กรุ๊ป
3. คุณมานพ  นาคทัต
• Managing Partner
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด


ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558, 09.00-16.30 น.

4,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://seminardd.com/2015/26295

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

084 6420303
ผู้เข้าชม : 397 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys