Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการสัมมนาโอกาสสร้างธุรกิจ เรื่อง “นายหน้าอสังหาฯ อาชีพสวนกระแสเศรษฐกิจ”
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้กำลังมองหาอาชีพใหม่ หรือสนใจลงทุนในธุรกิจใหม่
2. เพื่อส่งเสริม ยกระดับและสนับสนุนให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีการทำงานที่มีระบบ ได้รับความปลอดภัย และสร้างรายได้ได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจงานนายหน้า
4. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีแก่ผู้ที่ทำงานในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคคลทั่วไป
2. ผู้สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
3. นักธุรกิจที่สนใจธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
-2-
หัวข้อสัมมนา
- บรรยาย  ภาพรวมและทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง  
- บรรยาย  “Nothing is impossible”  
- สัมภาษณ์ตัวแทนนายหน้ามืออาชีพ
จำนวนผู้เข้าสัมมนา  80-100  คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แนะนำอาชีพตัวแทนนายหน้าให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ว่างงานและผู้สนใจในงานนายหน้า
2. ผู้ที่สนใจอาชีพตัวแทนนายหน้ามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ เชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนนายหน้ากับทีมงานเอสเตท คอร์นเนอร์ 
.........................................................


โครงการสัมมนาโอกาสสร้างธุรกิจ เรื่อง “นายหน้าอสังหาฯ อาชีพสวนกระแสเศรษฐกิจ”
          วันที่ 29 สิงหาคม  2558  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม  โรงแรมเดอะ พาลาสโซ  ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
........................................................................

12.00-13.00 น. - ลงทะเบียน
13.00-13.30 น. - เปิดการสัมมนา โดย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
13.30-14.00 น. - “ภาพรวมและทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง”  
           โดย   คุณนริศร  อุไรกิจ  ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
14.00-15.00 น. - “Nothing is impossible”  “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้”  
            โดย   ดร.วิโรจน์  กุศลมโนมัย  อาจารย์พิเศษสาขาธุรกิจ SME 
            และประธาน กรรมการกลุ่มบริษัท กุศมัยกรุ๊ป จำกัด
15.00-15.45 น. - สัมภาษณ์ “ประสบการณ์ตัวแทนนายหน้ามืออาชีพกับเส้นทางสู่ความสำเร็จ” 
            โดย   ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวแทนนายหน้า
15.45-16.45 น. - Q/A ปิดการสัมมนาดร.วิโรจน์  กุศลมโนมัย  อาจารย์พิเศษสาขาธุรกิจ SME

ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมเดอะ พาลาสโซ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

29 สิงหาคม 2558, 13.00-16.45 น.http://

บริษัทเอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัดเบญญกมล  คชแก้ว
02-586-9911
ผู้เข้าชม : 658 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys