Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี ระบบการจองห้องพักออนไลน์
 
อบรมฟรี ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ระบบจองห้องพักออนไลน์ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ห้องพัก รีสอร์ท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการให้ข้อมูลห้องพักและสามารถทำการจองห้องพักออนไลน์ได้ทันที ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมได้โดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจองห้องพักของลูกค้า เพิ่มยอดการจองห้องพักของโรงแรม รีสอร์ท เพิ่มผู้ใช้บริการหรือลูกค้ารายใหม่ 

ระบบจองห้องพักออนไลน์ ใช้งานง่าย คลอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานระบบจองห้องพัก  
• สำหรับท่านที่ยังไม่มีเว็บไซต์ตัวระบบรองรับการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจโรงแรมพร้อมทั้งระบบจองห้องพักออนไลน์ 
• สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วสามารถนำระบบจองห้องพักออนไลน์ไปใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของท่านได้


หัวข้อการอบรม
- ระบบจองห้องพักออนไลน์ และการเลือกใช้งาน
- ทำความรู้จักกับ b2cbooking ระบบจองห้องพักออนไลน์
- ประโยชน์ของระบบจองห้องพักออนไลน์ต่อธุรกิจ
- Work Shop ระบบจองห้องพักออนไลน์ ใช้งานได้จริงเมื่ออบรมเสร็จ

สัมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!  
พิเศษ!!  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเว็บไซต์ทดลองใช้งานระบบ ฟรี!!  ***
วันที่อบรม วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. -16.30 น. 

กำหนดการ
10.00 - 10.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
10.30 – 12.00 ทำความรู้จักกับ b2cbooking.com 
12.00-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 - 13.30 เริ่มสมัครใช้งานใช้งาน b2cbooking 
13.30 - 15.00 เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบการจองห้องพักออนไลน์
15.00 - 15.20 พักเบรก 15 นาที
15.20 – 16.20 เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่ง ระบบห้องพักออนไลน์ และทดลองใช้งานจริง
16.20-16.30 ตอบข้อซักถาม 

สถานที่อบรม: โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
1153/42-43 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

***เอกสารที่ใช้ในการการสมัครเข้าอบรมและใช้บริการระบบจองห้องพักออนไลน์ b2cbooking ดังต่อไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา 
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาหนังสือประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือ สำเนาหนังสือประกอบธุรกิจโรงแรม ห้องพัก 
3. ทำหนังสือเป็นจดหมายว่าต้องการใช้ระบบทดลอง 

กรณีนิติบุคคล 
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 
3. สำเนาหนังสือประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือ สำเนาหนังสือประกอบธุรกิจโรงแรม ห้องพัก 
*** สามารถส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ contact@b2cbooking.com หรือ แฟกซ์: 0-2187-0188 
หมายเหตุ
*** ท่านจะสามารถเข้าร่วมอบรมได้ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ****
*** สามารถสมัครเข้าอบรมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร: 02-187-0187 ต่อ 102, 110  อีเมลล์: contact@b2cbooking.com 


ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจองห้องพักออนไลน์

1153/42-43 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558, 10.00 น. -16.30 น.http://www.ccd.ac.th

โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ*** สามารถสมัครเข้าอบรมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร: 02-187-0187 ต่อ 102, 110  อีเมลล์: contact@b2cbooking.com 
ผู้เข้าชม : 571 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys