Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี "ปรับกลยุทธ์และการตลาด เพื่อรับการขยายตัวธุรกิจค้าชายแดน"
 
สสว. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ มองหาโอกาสและช่องทางสู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจในพื้นที่ชายแดน โดยจะจัดทั้งสิ้น 5 จังหวัด คือ
1. จ.ตาก
2. จ.มุกดาหาร
3. จ.สระแก้ว
4. จ.สงขลา
5. กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียได้ที่ 094-441-7337 หรือส่งแฟกซ์ใบสมัครที่ 02-530-9782 อีเมล์ seminar.tu@gmail.com

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด
เนื้อหาการบรรยาย
- กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดพื้นที่ชายแดน
ฟังเคล็ดลับ เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่

-  ถอดบทเรียนความสำเร็จของ SMEs ชายแดน
เรียนรู้กรณีศึกษา Best Practice ของธุรกิจ SMEs ชายแดน 20 ธุรกิจ ที่จะทำให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการเติบโต ตลอดจนความสำเร็จของธุรกิจ

-  แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ชายแดนจากภาครัฐ
นำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ SMEs ชายแดน 

กำหนดการ 
1. จ.ตาก  วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอีโค่ อินน์ จ.ตาก

2. จ.มุกดาหาร วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร

3. จ.สระแก้ว วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสระแก้ว-สระขวัญ โรงแรมธนาสิริโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.สระแก้ว
 
4. จ.สงขลา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสิงห์ทอง โรงแรมสิงห์ โกลเด้น เพลส หาดใหญ่

5. กรุงเทพฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องซากุระ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้
1. จ.ตาก  http://goo.gl/forms/R1KbjOXW8r
2. จ.มุกดาหาร  http://goo.gl/forms/t713qsrWfl
3. จ.สระแก้ว http://goo.gl/forms/BDm00lu6jL
4. จ.สงขลา http://goo.gl/forms/ILyifToXE1
5. กรุงเทพฯ http://goo.gl/forms/5p4bXdlD0P- รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผศ.ดร.พีระ เจริญพร  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ 6,14,21,25 และ 28 สิงหาคม 2558,https://docs.google.com/document/d/1F1PRJZs-K1zC7f6XCj__814ff2IuUUvbfP8Y4n3KqJ0/edit?usp=sharing

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โทรศัพท์ 094-441-7337 
โทรสาร 02-530-9782
อีเมล์ seminar.tu@gmail.com
ผู้เข้าชม : 1100 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys