Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอาชีพในฝัน อาชีพ “นักประดิษฐ์หุ่นยนต์”
 
จากผลของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือ Oxford Handbook of Training โดยStuart Elliot ในปี 2014 ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่แรงงานคนกว่า 80% ในโลกแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงในอีก 4-5 ปีนื้ หุ่นยนต์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง มนุษย์เป็นผู้สร้างหุนยนต์เหล่านี้ขึ้นมา ที่ผ่านมาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหุ่นยนต์มีอยู่ 3 สาขาวิชาหลักคือ 1)วิศวกรรมเครื่องกล 2)วิศวกรรมไฟฟ้า และ 3)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์แบบเดิมๆ อีกต่อไป วิศวกรในหลายมหาวิทยาลัยทำงานใก้ลชิดกับนักจิตวิทยาเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้สอดคล้องกับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโลกของการเรียนรู้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง มีหลากหลายสาขาวิชาที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างที่เราคาดเดาไม่ถึง มาเปิดโลกทัศน์กับความหลากหลายของอาชีพในด้านการสร้างหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตกับวิทยากรพิเศษ ดร.ธันยวัต สมไจทวีพร (ดร.ปอ) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นอกจากนี้แล้วท่านยังได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยในงาน “ 40th International Exhibition of Geneva ” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
อาจารย์ ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30-11.30 น,http://

P-PAC

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา

งานนี้ฟรีตลอดงาน !!! สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล และเบอร์มือถือ
มาที่คุณสกาวตรี (แต้ว) โทร.  082-005-0321 หรือ 0-2648-2994 
อีเมล์  sakawtreepra@panyatara.co.th
ข้อความผ่าน Face book ที่ www.facebook.com/P-PAC.CPALL

ผู้เข้าชม : 582 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys