Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี : ปรับกลยุทธ์และการตลาด เพื่อรับการขยายตัวธุรกิจค้าชายแดน
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ มองหาโอกาสและช่องทางสู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจในพื้นที่ชายแดน ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์และการตลาด เพื่อรับการขยายตัวธุรกิจค้าชายแดน”

เนื้อหาการสัมมนา
 กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดพื้นที่ชายแดน
ฟังเคล็ดลับ เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
  ถอดบทเรียนความสำเร็จของ SMEs ชายแดน
เรียนรู้กรณีศึกษา Best Practice ของธุรกิจ SMEs ชายแดน 20 ธุรกิจ ที่จะทำให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการเติบโต ตลอดจนความสำเร็จของธุรกิจ
  แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ชายแดนจากภาครัฐ
นำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ SMEs ชายแดน 


ผศ.ดร.พีระ เจริญพร  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ห้องซากุระ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 , เวลา 13.00 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. เริ่มสัมมนา 13.30 น.)http://goo.gl/forms/5p4bXdlD0P

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

สอบถามรายละเอียด โทร.094-441-7337  ส่งใบสมัคร โทรสาร 02-530-9782  E-mail : seminar.tu@gmail.com
ผู้เข้าชม : 472 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys