Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เสวนา “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
 
ฝากไทย : ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศไทย ธุรกิจการท่องเที่ยวพัฒนามาไกลจนเกิดคลัสเตอร์ด้านสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกัน และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่องค์ประกอบหนึ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยังก้าวไปได้ไม่เร็วเท่ากับองค์ประกอบอื่นๆ ในธุรกิจนี้ คือการผลิตสินค้าของที่ระลึกเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยว ทั้งในระดับจังหวัด และในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเอง
ฝากไทย : ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บันดาลไทย ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการคำแนะนำ แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์บันดาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม เน้นการ “บริหารเสน่ห์ไทย” ผ่านกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดการส่งต่อคุณค่าต่อสังคม ทั้งด้านการรับรู้ การชื่นชม และการนำไปใช้ในโลกธุรกิจ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ของประเทศ ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่สองของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีเป้าหมายก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงต้นน้ำชั้นเลิศ  
นวัตกรรมการออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 77 คอลเล็กชั่น จำนวนมากกว่า 300 ผลงานในนิทรรศการนี้ เป็นเพียงบางตัวอย่างที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน  


รอบเช้า 10.00 - 12.00 น./ รอบบ่าย 15.00 - 17.00 น.
เปิดเวทีเสวนา “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
• “ศูนย์บันดาลไทย” กับแรงบันดาลใจเพื่อการท่องเที่ยว โดย ผู้แทนศูนย์บันดาลไทย 
• “การท่องเที่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน” โดย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อัตลักษณ์ของที่ระลึกแบบ “ฝากไทย”
โดย ไพโรจน์ ทิพยเมธี  ไพโรจน์ ธีระประภา ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ และ อาวิน อินทรังษี ทีมนักออกแบบกลุ่มแรงบันดาลไทย
   ศักดิ์จิระ เวียงเก่า กรรมการผู้จัดการและนักออกแบบ บริษัท บายศรี ครีเอชั่น จำกัด
    ไพเวช วังบอน Best Designer of the year 2005 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ศีลวัตร วีรกุล Creative Director และ สุวโรจน์ รัตนทองคง Senior Designer จาก LIGHT FOG Creative & Design
เชื่อมร้อยเวทีเสวนา โดย สักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษา บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด


ไพโรจน์ ทิพยเมธี  ไพโรจน์ ธีระประภา ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ และ อาวิน อินทรังษี ทีมนักออกแบบกลุ่มแรงบันดาลไทย
   ศักดิ์จิระ เวียงเก่า กรรมการผู้จัดการและนักออกแบบ บริษัท บายศรี ครีเอชั่น จำกัด
    ไพเวช วังบอน Best Designer of the year 2005 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ศีลวัตร วีรกุล Creative Director และ สุวโรจน์ รัตนทองคง Senior Designer จาก LIGHT FOG Creative & Design

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558, 10.00 -12.00 น. และ 15.00 - 17.00 น.http://

กระทรวงวัฒนธรรมลงชื่อร่วมเสวนาเพื่อรับหนังสือชุดความรู้ 'ฝากไทย'เป็นของที่ระลึก โดย แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขติดต่อ ส่งมาที่ bundanthai@gmail.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 092 965 6366 หรือ 085 116 0092


ผู้เข้าชม : 1876 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys