Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี : ปรับกลยุทธ์และการตลาด เพื่อรับการขยายตัวธุรกิจค้าชายแดน จ.ตาก
 


เนื้อหาการสัมมนา

- กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดพื้นที่ชายแดน
ฟังเคล็ดลับ เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่

-  ถอดบทเรียนความสำเร็จของ SMEs ชายแดน
เรียนรู้กรณีศึกษา Best Practice ของธุรกิจ SMEs ชายแดน 20 ธุรกิจ ที่จะทำให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการเติบโต ตลอดจนความสำเร็จของธุรกิจ

-  แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ชายแดนจากภาครัฐ
นำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ SMEs ชายแดน 


ผศ.ดร.พีระ เจริญพร  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอีโค่อินน์ (แม่สอด) จ.ตาก

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 , 13.00 – 16.00 น.http://goo.gl/forms/R1KbjOXW8r

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โทร. 094-441-7337  
ส่งใบสมัคร โทรสาร 02-530-9782 หรือ http://goo.gl/forms/R1KbjOXW8r 
E-mail : seminar.tu@gmail.com
ผู้เข้าชม : 605 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys