Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ก้าวสู่ระบบราง 2020
 
ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์ Chinese Alliance Center บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ก้าวสู่ระบบราง 2020"

วิทยากร กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 16.00 น. งานสัมมนา"ก้าวสู่ระบบราง 2020"
ณ ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ (ถนนสีลม) 

กรุณาส่งใบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณโชติมา 
Email: chotima.cpall@gmail.com / โทร. 02-677-9035
งานสัมมนาในหัวข้อ "ก้าวสู่ระบบราง 2020"
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 16.00 น. งานสัมมนา"ก้าวสู่ระบบราง 2020"
ณ ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ (ถนนสีลม) 
ณ ชั้น 11 ห้อง 1111AB CP TOWER

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558, 13.30 - 16.00น.http://

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์ Chinese Alliance Centerกรุณาส่งใบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณโชติมา 
Email: chotima.cpall@gmail.com / โทร. 02-677-9035


ผู้เข้าชม : 841 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys