Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ (GEN Y)
 
     ในทุกวันนี้ลูกค้ามีความคาดหวัง ในการให้บริการ เป็นอย่างมาก องค์กรจึงต้องทำให้ลูกค้าพอใจและพิชิตปัญหาต่างๆของลูกค้าได้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าโดยหลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีการจัดการด้านอารมณ์ ของตนเองให้เหมาะสมต่อการให้บริการและขจัดอารมณ์ของลูกค้าให้หมดไป เพราะการบริการเปรียบได้กับหน้าตาของ องค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเข้าใจการบริการได้ดีอีกทั้งเป็นการปรับแนวทางการให้บริการของ GEN Y ให้เป็นในแบบฉบับของมืออาชีพ หลักสูตรการจัดการอารมณ์จะสามารถทำให้ผู้ให้บริการเกิดแนวทางในการให้บริการที่ดีและสร้างการบริการให้เป็นหนึ่งได้

     หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการด้านอารมณ์ของตนเองและของลูกค้า เพื่อสามารถปรับตัวและตระหนักถึงผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการและควบคุมอารมณ์ในการบริการอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
        · เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการจัดการกับปัญหาด้วยความสุภาพในงานบริการ
        · เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความคาดหวังในการใช้บริการผ่านมุมมองของลูกค้า
        · เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
        · เพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่ดี

หัวข้อการอบรม
           อารมณ์กับงานบริการทางโทรศัพท์
           - ทำไมงานบริการห้ามใช้อารมณ์
           - ลูกค้าและประเภทของการแสดงอารมณ์ในแบบต่างๆ
             กิจกรรม สร้างวิธีการขจัดปัญหาอย่างเข้าใจ 
          ความเข้าใจในงานบริการอย่ายั่งยืน
          - งานบริการคือการให้ แบบฉบับการให้ในแบบของ GEN Y
          - สร้างจิตสานึกแห่งการบริการ
            กิจกรรม รับมือลูกค้าที่มีอารมณ์ 
         - วิธีการรับมือปัญหาทางอารมณ์ของลูกค้าแต่ละประเภท
         Bad customer service experience change to the best
         - เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี (เปลี่ยนนักบริการใจยักษ์ให้เป็นนางฟ้า)
         - หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า
            กิจกรรม เปลี่ยนประสบการณ์แสนแย่ให้กลายเป็นดี
         การควบคุมอารมณ์ฝ่าอุปสรรค
         - ศึกษาตัวอย่างลูกค้ามีอารมณ์และระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไข
         - มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า
         - การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539885454&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 564 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys