Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS)
 
 จุดประสงค์การจัดงาน
           1.1 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและข้าวไทย อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย และเป็นสินค้าที่สำคัญของไทยด้วย
           1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก โดยการสร้างแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
           1.3 เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
           1.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการทำธุรกิจด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการประกอบธุรกิจต่อไป
           1.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักสินค้าไทย ที่มีศักยภาพทางการตลาดในระดับโลก อันจะก่อให้เกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม,http://www.ftimatching.com/news_member_inside.php?document_id=558

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ | คุณเอกพล เจริญแสง
  ..Tel. 02-345-1118, 02-345-1117
     ..Mobile 086-329-1976, 086-329-1978
     ..E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, aekaphonc@off.fti.or.th
ผู้เข้าชม : 776 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys