Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“รู้ทันลูกติดเน็ต”
 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  จัดงาน Talk Show ในหัวข้อ “รู้ทันลูกติดเน็ต” เพื่อมุ่งส่งเสริมภูมิคุ้มกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันเยาวชนในยุคสังคมก้มหน้า โดย คุณกิตติกร อนุเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารการตลาด ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 TK park เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เวลา 10.00-12.00 น. งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ลงทะเบียนล่่วงหน้ารับฟรี พ็อคเก็ตบุ๊ค "ชีวิตติดเน็ต" และของที่ระลึก สนใจสำรองที่นั่ง โทร.08-5138-3312, 08-9770-7737 

ฟังฟรี Talk Show  “รู้ทันลูกติดเน็ต”  

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  จัดงาน Talk Show ในหัวข้อ “รู้ทันลูกติดเน็ต” เพื่อมุ่งส่งเสริมภูมิคุ้มกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันเยาวชนในยุคสังคมก้มหน้า โดย คุณกิตติกร อนุเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารการตลาด ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 TK park เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เวลา 10.00-12.00 น. งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ารับฟรี พ็อคเก็ตบุ๊ค "ชีวิตติดเน็ต" และของที่ระลึก สนใจสำรองที่นั่ง โทร.08-5138-3312, 08-9770-7737 

คุณกิตติกร อนุเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารการตลาด

ห้องมินิเธียเตอร์ 2 TK park เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558, 10.00-12.00 น.http://

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)สนใจสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับฟรีพ็อคเก็ตบุ๊ค "ชีวิตติดเน็ต" และของที่ระลึก  โทร.08-5138-3312, 08-9770-7737 
ผู้เข้าชม : 586 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys