Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาระบบ งานธุรการ ยุคใหม่ แบบมืออาชีพ
 


ช่วงเช้า

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ
 ความสำคัญของงานและหน่วยงานธุรการ
 การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ
 บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ
หลักการบริหารและการพัฒนา
 5 แนวทางในการบริหารงานธุรการยุคใหม่  แบบมืออาชีพ
 กลยุทธ์การบริหารระบบงานแบบมืออาชีพ
• การพัฒนาบุคลิกภาพ  และความมั่นใจ
• การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)
• การวางแผนงาน และการบริหารเวลางาน
• การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ที่เกิดผล
• การเสริมสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ


ช่วงบ่าย

การทำ Group Case Study  และนำเสนอ
 กลยุทธ์การบริหารระบบงานแบบมืออาชีพ  5  กลยุทธ์
 การนำเสนอผลงานกลุ่ม  พร้อม  การสรุปผลวิเคราะห์
 สรุปคำถาม / คำตอบ/ เฉลย
 การบริหารงานสำนักงานยุคใหม่


อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 

 ปัจจุบัน : วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
 ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี   ในองค์กรชั้นนำ 
 เช่น ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยุคเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
 หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม 
 ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น


Lantana Resort Ratchada

วันพฤหัสบดีที 16 กรกฎาคม 2558, 09.00-16.00

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com/?cid=1797183&subid=308659

hrdzenter

HRD ZENTER

ลูกค้าสัมพันธ์

Tel. 089-773-7091, 089-606-0444
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/hrdzenter
ผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys