Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ "โลจิสติกส์"
 
     ศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาแบบครบวงจร 

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA
ร่วมกับ
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School : ITBS)

     ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 480 ชั่วโมง หลังสำเร็จการอบรม ITBS ช่วยประสานหางานให้สายงานโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องกับบริษัทสมาชิก210 กว่าบริษัท ของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ThaiInternational Freight Forwarders Association : TIFFA) 

     สนใจเข้าทำงาน ในสายงานด้านโลจิสติกส์ ส่งออก-นำเข้า เป็นมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ รับ AEC  ด้วยหลักสูตรโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมที่สุดในวงการโลจิสติกส์ไทย และยังเป็นสถาบันเอกชนรายเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรโลจิสติกส์แบบครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว

       การเรียนการสอนโดย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเข้าทำงานในสายได้สถิติ มากถึง 93% หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม

       ได้เข้าทำงานกับ บริษัทชั้นนำ ที่อยู่ในเคลือของสมาคม TIFFA มากกว่า 210 บริษัท และประสานหางานให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะพอใจ  จบแล้วโอกาศได้งานมากที่สุด และ สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว จบหลักสูตรผู้อบรมจะได้รับใบประกาศจากทางสามาคมTIFFA และ กระทรวงศึกษาธิการ..

คุณสมบัติผู้อบรม 
* อายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป
* เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่หรือ ผู้ว่างงาน 
* ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาก่อน 

วิทยากรจัดอบรม : จำนวนกว่า 30 ท่าน
* อาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐ 
* ผู้ประกอบการบอร์ดบริหารจากบริษัทเอกชน 
 * วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย/ กรมศุลกากร  /  สมาคมทิฟฟ่า  /  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

...สถิติมากกว่า93% ได้งานทำหลังจบหลักสูตรทันที และหลังจากได้งานแล้วในอนาคตต้องให้เปลี่ยนงานใหม่ ITBS ยังช่วยดูแลให้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ...(เราส่งเข้าทำงานกับบริษัทใหญ่ในเคลือทันที!

**จบการฝึกอบรมพร้อมรับใบประกาศจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศTIFFA และกระทรวงศึกษาธิการ**

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ภาคปกติ ฟูลคอร์ส รุ่นที่95 (รับ50คน / เหลือ 39 ที่นั่ง )
ภาคทฤษฎี  (ทฤษฎี  240  ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ  (ปฏิบัติ  240 ชั่วโมง)
อบรมทุกวันวันจันทร์– ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.
(พร้อมพาดูงาน2 วัน)

ภาคค่ำ ฟูลคอร์ส รุ่นที่36  (รับ 40 คน เหลือ 20 ที่นั่ง)
เปิดอบรมทฤษฎี 240 ช.ม.
อบรมวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ / เวลา 18:00-21:00 น. 
(พาดูงาน2 วัน)

หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่5  (หลักสูตรย่อ) (รับ 30 คน/เหลือ 18 ที่นั่ง)
หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติงาน Operation เปิดอบรม 
เวลา9:00-16:00 น.
ภาคทฤษฎี72 ช.ม.  ภาคปฏิบัติ 180 ช.ม.(พาดูงาน 1 วัน)

เมื่อสำเร็จการอบรมITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจต่างๆ ดังนี้...

• ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์(Logistics Services Providers)
        -  ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FreightForwarder)
        -  ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
        -  สายการเดินเรือ (Shipping Line)
        -  สายการบิน (Air Line)
        -  สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
• ผู้นำเข้าผู้ส่งออก (Importer & Exporter) 
• บริษัทประกันภัย(Cargo Insurance Company) 
• ธนาคารพาณิชย์(Commercial Bank)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณปรเมษฐ์(พี่เอ็ม)

โทร.      : 080-925-6415 
Line ID :  androi1986
e-mail   :  poramet@itbsthai.com

หัวข้อที่อบรม
1.    ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2.    เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required) และการประกันภัยเกี่ยวกับขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3.    พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4.    การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5.    การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6.    การบรรจุและการขนถ่ายสินค้า (Operations)
7.    การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8.    โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9.    การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10.  Introductory English for Shipping Terminology

***จบการฝึกอบรม จะได้รับ ใบรับรองประกาศจากสมาคม TIFFA 1ใบ
หลังจบการอบรม สอบวัดผลผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ใบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ภาคปกติ ฟูลคอร์ส รุ่นที่95 (รับ50คน)
ภาคทฤษฎี  (ทฤษฎี  240  ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ  (ปฏิบัติ  240 ชั่วโมง)
อบรมทุกวันวันจันทร์– ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.
(พร้อมพาดูงาน2 วัน)

ภาคค่ำ ฟูลคอร์ส รุ่นที่36  (รับ 40 คน )
เปิดอบรมทฤษฎี 240 ช.ม.
อบรมวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ / เวลา 18:00-21:00 น. 
(พาดูงาน2 วัน)

หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่5  (หลักสูตรย่อ) (รับ 30 คน)
หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติงาน Operation เปิดอบรม 
เวลา9:00-16:00 น.
ภาคทฤษฎี72 ช.ม.  ภาคปฏิบัติ 180 ช.ม.(พาดูงาน 1 วัน)


วิทยากรจากทั้งภาครัฐ และ เอกชน กว่า 30 ท่าน ระดับแนวหน้าของวงการ

บางนา อาคารโปรเฟรท (ติดกับโรงแรมเมเปิลบางนา)

,

24,500 (แบ่งชำระได้) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

ปรเมษฐ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณปรเมษฐ์(พี่เอ็ม)
โทร.      : 080-925-6415 
Line ID :  androi1986
e-mail   :  poramet@itbsthai.com
ผู้เข้าชม : 494 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys