Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประ
 

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี  แต่ถ้าเรามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์ 
หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับ
• แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2018
• กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
• หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร เพื่อให้อนุมัติ
• รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด


 
1. วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2018
2. กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
- ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง
- กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร
3. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี ?
4. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม
              - ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน
                ประจำปี
              - การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนด
                แนวทางปฏิบัติ
             - เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ
5. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน
               - การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ
              -  การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับ
                 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร ?
6. ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
               - กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน
              - กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน 
              - กรณีปัญหาจากการกำหนด Force Rang ผลงาน 
              - หากไม่กำหนด Force Rang ผลงาน  จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?
- หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมี
  วิธีการปรับค่าจ้างอย่างไร ?  ฯลฯ
7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2018 และเน้นการปฏิบัติได้จริง
หมายเหตุ   Workshop ฝึกปฏิบัติการคำนวณและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนวิธีการต่าง ๆ   


วิทยากร    อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน HR กว่า 25 ปี ทั้งในอุตสาหกรรม รถยนต์ ธนาคาร เช่าซื้อ วัสดุก่อสร้าง ประกันภัย 
หลักทรัพย์ บรรจุภัณฑ์ และการผลิต ฯลฯ  
ผู้เชี่ยวชาญด้าน การวิเคราะห์อัตรากำลังคน การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน 
การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาระบบ HRIS  การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้  KPI และ Competency ฯลฯ
 ผลงานเขียน : HRMBA   “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”
SMART  JD คำบรรยายลักษณะงานบุคคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”St.James Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3800 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อนวันที่ 20 ค่าอบรมพิเศษท่านละ 3,400 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.co.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 744 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys