Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Free Seminar : โครงการอาชีพในฝัน หัวข้อ อาชีพนักการทูต 9 ก.ค.58
 
     ในยุคที่การติดต่อระหว่างรัฐมีมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคมโลก ทำให้นักการทูตมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในกิจการระหว่างประเทศ  จึงทำให้ “นักการทูต เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันมากมายอีกอาชีพหนึ่ง เพราะเป็นอาชีพที่ต้องติดต่อกับคนในหลากหลายประเทศ  ได้มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ตนเอง ได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามระหว่างประเทศ มีภาพลักษณ์ที่ดูดีมีความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนทั้งชาติในการเจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศของเรา และที่สำคัญได้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ที่มีความภูมิใจในชาติอีกด้วย
ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ของ “อาชีพนักการทูต”  โดยท่านวิทยากรพิเศษ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำนครเจนิวา ประเทศสวิสแลนด์  


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 9.00-11.30 น.
ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ (BTS ศาลาสแดงหรือช่องนนทรี)ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา   อดีตเอกอัครราชทูตไทยในอีกหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์    นครรัฐวาติกัน เกาหลีใต้,http://

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC)

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น** กรุณาส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร มาที่
คุณสกาวตรี โทร. 0-2648-2994 / 082-005-0321
อีเมล์ sakawtreepra@panyatara.co.th
ข้อความผ่าน Facebook ที่ www.facebook.com/P-PAC.CPALL

ผู้เข้าชม : 1185 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys