Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority
 
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 1
“หลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) รุ่นที่ 1”
หน่วยฝึกอบรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดำเนินการจัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) 
ภายใต้การกำกับของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร: 
“หลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) รุ่นที่ 1”
  
ระหว่างวันที่ 11-15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้อง 3307 ชั้น 3 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยหลักสูตรฯดังกล่าว บังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด 
 
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
รับสมัครจำนวนจำกัด!!!   ค่าลงทะเบียน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6311, 0-7428-6391, 0-7428-6387
อีเมล: u-sa.c@psu.ac.th, apichon.k@psu.ac.th

ณ ห้อง 3307 ชั้น 3 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ

ระหว่างวันที่ 11-15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ,

ค่าลงทะเบียน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
รับสมัครจำนวนจำกัด!!!   ค่าลงทะเบียน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6311, 0-7428-6391, 0-7428-6387
อีเมล: u-sa.c@psu.ac.th, apichon.k@psu.ac.th
ผู้เข้าชม : 807 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys