Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์" รุ่นที่
 
เรียน ผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติ
          
          หากท่านต้องการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาบุคลากรในด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่านไม่ควรพลาดกับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์" รุ่นที่ 2
สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด และ ฟรี ตลอดหลักสูตร (หลักสูตรฝึกอบรม มูลค่ากว่า 45,000 บาท)            

          หลักสูตรดังกล่าว จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

ผู้บริหารหลักสูตรฯ
          อาจารย์สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร 
          ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ได้ที่
คุณวิกานดา นิลเทพ      โทร.02-8320458
คุณสิริวรรณ แนบสนิท    โทร.02-8371064
E-mail : CIL@pim.ac.th

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)
2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)
3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)
4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)
5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)
6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)
7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์
2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ)

ส.28 ก.พ. – อา.1 มี.ค./ ส.14 – อา.15 มี.ค. / ส.21 – อา.22 มี.ค./ส.28 – อา.29 มี.ค/ ส.16 - 17อา พค , 08:00-17:00http://

ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ได้ที่
คุณวิกานดา นิลเทพ      โทร.02-8320458
คุณสิริวรรณ แนบสนิท    โทร.02-8371064
E-mail : CIL@pim.ac.th
ผู้เข้าชม : 771 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys