Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย 
วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ.ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ

- บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ” โดย โดย นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ด้านการแจ้งเตือนภัย”
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ด้านการสื่อสาร”
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ


ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ

, 8.00 - 17.00 น.http://

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนใจ สามารถสำรองที่นั่ง ที่ 081-851-9240
ผู้เข้าชม : 507 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys