Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Train the Trainer : ด้านการตลาดการขายการบริการ (Sale and Service Trainer)
 
ใครควรเรียนหลักสูตรนี้?
• ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากรด้านการตลาด การขายและบริการ
• ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กรด้านการตลาด การขายและบริการและต้องการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตในสายวิชาชีพให้กับตัวเอง
• ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคด้านการตลาด การขายและบริการและต้องการเพิ่มเทคนิค ทักษะการถ่ายทอดในฐานะวิทยากร
• ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องทำหน้าที่สอนงานทีมงานด้านการตลาด การขายและบริการ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรนี้จะได้เติมเต็มทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และความมั่นใจ ดังนี้
• รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
• พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการขายการตลาด
• เรียนรู้เทคนิคการสอนจากวิทยากรมืออาชีพและนำมาปรับให้เหมาะกับความถนัดของตน
• เรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่จูงใจคนฟัง
• ได้เติมเต็มองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากวิทยากรมืออาชีพ


วันแรก – เตรียมพร้อมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (เสาร์ 28 กพ. 58 เวลา 13.30-17.30)
• ทดสอบความพร้อม
• Change & Chance!! โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน ความรู้เปลี่ยน จัดการอย่างไรดี…ให้เป็นมุมเพิ่มโอกาส?
• เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากร (บุคลิก การนำเสนอ การเตรียมเนื้อหา)
• เทคนิคการถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบนอกตำราเรียน
• กรณีศึกษาและเกมส์การเรียนรู้
• Workshop ฝึกฝนตนให้พร้อม
วันที่สอง – เตรียมการด้านเนื้อหา ภาค 1 การสื่อสารการตลาดยุค 3.0
(วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-17.30)
• แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในการวิเคราะห์ ตลาด (Consumer Trend  2014)
• บาปร้ายแรงด้านการตลาด 10 ประการ (10 Deadly Marketing Sins )
• S.C.O.P.E  ของการทำการตลาดในการสร้างเครือข่าย
• การออกแบบ และรูปแบบการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies)
• เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำ (Market Leader Strategies)
• เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ท้าชิง (Market Challenger Strategies)
• เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ตาม (Market Follower Strategies)
• กลยุทธ์ การตลาดกลุ่มย่อย (Market Niche Strategies)
• การตลาดบริการ (Service Marketing Management)
 
วันที่สาม – เตรียมการด้านเนื้อหา ภาค 2  เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ  
(วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-17.30)
• แนวโน้มลูกค้า ที่พบปัจจุบัน และการเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าปัจจุบัน
• ความสามารถและคุณสมบัตินักขายที่ดี
• เข้าใจหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่
• แบบวิธีและขั้นตอนการขายแบบเป็นระบบ
• 7-steps-of-the-sales-process  (7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ)
• หลักการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาจุดร่วมกันโดยไม่ส่งผลกระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ****VCD การขาย โดดเด่น / ดึงดูด /  โดนใจ***
 
วันที่สี่ – เตรียมการด้านเนื้อหา ภาค 3   การบริการด้วยใจและการสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ
 (วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-17.30)
• แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจลูกค้า
• ต้องด้วยใจ (ไม่ใช่แค่หน้าที่)
• การบริการเชิงรุก (Pro-active Service)
• ลักษณะของงานคุณภาพการบริการลูกค้า
• บุคลิกภาพอย่างไรที่ลูกค้าต้องการ (Personality Plus) (พร้อมแบบทดสอบตนเอง)
• ความต้องการของลูกค้า คืออะไร
• ทักษะ การพูด  อย่างไรให้ได้ใจคนฟัง
• วิธีการจัดการ กับคำติ และข้อร้องเรียนลูกค้า (Handing Complaint)
• *** VCD  กรณีศึกษา ตัวอย่าง การบริการที่ดี และไม่ดี *** 
• *** Work Shop   “Smart People & Smart Work” ***
 
วันที่ห้า  การต่อยอด ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (Leadership & Coaching technique) 
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-17.30)
• ความสามารถและคุณสมบัติวิทยากรที่ดี
• หลักการและขั้นตอนการสอน  (Overview the Coaching Process)
• หลักการสอนงาน  “ทฤษฎี   S-A-V-E”
• การดำเนินการสอนและแนะนำงาน ( Coaching step by step)
• การออกแบบการสื่อสารและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบจูงใจคน
• กิจกรรม “ผู้สอนที่ดีต้อง....เป็นผู้ฟังที่ดี


ถ่ายทอดโดย  ดร.ธเนศ  ศิริกิจ
Certified Professional Marketer,Asia-Pacific Marketing Federation
Certified Customers Relationship Management  in ASIA
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การขายและ การบริการ เช่น วิทยากรฝึกอบรมประจำบริษัท SCG Logistic Management จำกัดบริษัท SCG Experience จำกัด (ปูนซิเมนต์ไทย) และอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโทของหลายสถาบัน
คอลัมน์นิสต์ประจำนิตยสาร POSITIONING คอลัมน์ @ CLASS


โรงแรมเซนทรา (ใกล้ MRT หัวลำโพง)

, 13.30-17.30

22,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

THAI HRM BUSINESS CO.,LTD.

บริษัท ไทยเอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด

Contact us : THAI HRM BUSINESS CO.,LTD.
Email: noppawan@thaihrm.com  
Website  : www.thaihrm.com 
สำรองที่นั่ง  โทร 088-7882101

ผู้เข้าชม : 532 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys