Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อินดี้ เทรนนิ่ง จัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
 


Module 1 หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง 
- คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 
- การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 
- ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน 
- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานมืออาชีพ 
- ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน 

Module 2 หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน 
- การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working) 
- เทคนิคในการตั้งเป้าหมาย (Setting SMART Objective) 
- เทคนิคการวางแผนงาน (Write Action Plan) 
- เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success) 
- เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 
- เทคนิคการสร้างทีมงาน และจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Team Building & Motivation) 

อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา
- วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- กรรมการผู้จัดการ 
  > บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด 
  > บจก. เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ 
- อดีต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 09.00-16.00 น.

4,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.indie-trainings.com/events-public-training-course/14-professional-supervisor.html?date=2015-02-19-00-00

www.indie-trainings.com อินดี้เทรนนิ่งสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อินดี้ เทรนนิ่ง 
www.indie-trainings.com  Email: indie.training@gmail.com 
P: 02 751 6651 M: 094 781 8362 , 098 530 2946 (คุณกชกร)
ผู้เข้าชม : 472 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys