Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
อบรมฟรี!!! รับสมัครจำนวนจำกัด
ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล (Digital Society) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

, 9.00 - 16.00 น.http://necsystem.dip.go.th/online.aspx

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคุณนิษา ชาวน้ำ
(auwnisa@gmail.com)
โทร. 0894879747
ผู้เข้าชม : 1268 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys