Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5
 
โค้งสุดท้ายของการรับสมัครผู้ที่สนใจประกอบกิจการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 28 มี.ค 58 
อบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น 
1. ผู้ประกอบการอายุ ต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. ต้องไม่เคยผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

เนื้อหาหลักสูตร 

Part บริหารจัดการ 
-การจัดตั้งองค์กร 
-การบริหารองค์กรและบุคคล 
-การผลิต 
-การขาย การตลาด 
-การทำบัญชี 
-การคิดภาษี 
-การเขียนแผนธุรกิจ 

****ส่งแผนธุรกิจ จึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ part ความงามและสุขภาพ 
Part ความงามและสุขภาพ 
-เบื้องต้น เกี่ยวกับ ผิว 
-เบื้องต้น เกี่ยวกับ ผม 
-กฏหมายเครื่องสำอาง 
-Nutre & Nutra 
-Organic 
-สมุนไพร 
-สารป้องกันแดด 
-บรรจุภัณฑ์ 
-ปฏิบัติทำสูตรสารตั้งต้น 6-8 สูตร 


ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ส่งแผนธุรกิจ หรือขาดเกินที่กำหนด ก็จะหมดสิทธิ์ที่จะอบรมในส่วนของ Part ความงามและสุขภาพ 

โดยจะมีค่าใช้จ่าย 5000 บาท หากผ่านการสัมภาษณ์ และจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร (นำมาตอนนัดสัมภาษณ์) 
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 
4. เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ หรือ Profile company (หากมี) 
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (หากมี) 

หากยังสนใจสมัครรบกวนแจ้งตอบกลับมาอีกทีนะครับ ผมจะได้นัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์ 
โดยสถานที่สัมภาษณ์ 
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เยื้ยง รพ.รามาธิบดี 
ชั้น 5 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ 

ขอบคุณครับที่สนใจหลักสูตร 
วุฒิชัย 
nec_beauty@hotmail.com 
02-202-4572

เนื้อหาหลักสูตร 

Part บริหารจัดการ 
-การจัดตั้งองค์กร 
-การบริหารองค์กรและบุคคล 
-การผลิต 
-การขาย การตลาด 
-การทำบัญชี 
-การคิดภาษี 
-การเขียนแผนธุรกิจ 

****ส่งแผนธุรกิจ จึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ part ความงามและสุขภาพ 
Part ความงามและสุขภาพ 
-เบื้องต้น เกี่ยวกับ ผิว 
-เบื้องต้น เกี่ยวกับ ผม 
-กฏหมายเครื่องสำอาง 
-Nutre & Nutra 
-Organic 
-สมุนไพร 
-สารป้องกันแดด 
-บรรจุภัณฑ์ 
-ปฏิบัติทำสูตรสารตั้งต้น 6-8 สูตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวุฒิชัย 
nec_beauty@hotmail.com 
02-202-4572
ผู้เข้าชม : 592 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys