Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์
 
ในแต่ละช่วงปี มีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด ดังนั้นเจ้าของสินค้าและผู้ขายจำเป็นต้องมีสินคาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระตุ้นความต้องการของลูกค้า
** แต่อะไรบ้างคือความต้องการของลูกค้าอยากซื้อ.............................แล้วอะไรบ้างที่จะบอกเราได้ **
วาระช่วงตนปี ถือเป็นโอกาสการหาไอเดียใหม่ๆสำหรับสินค้า โดยการใช้Trendแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบัน
ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์ ” ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 13.30 น. รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น (กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จัดโดยศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-458-2321 โทรสาร 02-458-2322
Email : thaipattern@gmail.com
https://www.facebook.com/ThaiPatternIT
LINE: Patternit
,http://

ฝ่ายกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-458-2321 โทรสาร 02-458-2322
Email : thaipattern@gmail.com
https://www.facebook.com/ThaiPatternIT
LINE: Patternit
ผู้เข้าชม : 600 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys