Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
 
วัตถุประสงค์
1) เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการสร้างยอดขายหน้าร้านค้าให้ได้เป้าหมาย
2) เรียนรู้เทคนิคในการขยายฐานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าได้อย่างโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
3) เรียนรู้ถึงเทคนิคค้นหาปัจจัยที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
4) เรียนรู้เทคนิคในการสร้างโอกาสในการขายสินค้าและบริการ
5) เรียนรู้เทคนิคในการขยายฐานลูกค้า
6) เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขาย 

Course Outline
-  เข้าใจหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่
-  แบบวิธีและขั้นตอนการขายแบบเป็นระบบ
-  วิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและบริษัท
-  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
      1) การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ
      2) บุคลิกภาพที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้าหน้าร้าน
      3) การค้นหาปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อ สินค้าและบริการ
      4) การนำเสนอขายอย่างไรให้ได้ยอดและประทับใจลูกค้า
      5) การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอขายสินค้า "Workshop การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ" 
      6) การขจัดข้อโต้แย้งในการขาย "เมื่อลูกค้าถามถึงจุดด้วยสินค้า" 
      7) เทคนิคการปิดการขาย
-  การขายแบบเป็นคู่ค้าของลูกค้าในระยะยาว
-   ขั้นตอนการขายสำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลงโรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก)

วันที่ 27 มกราคม 2558, 9.00 - 16.00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
  1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2559-2146-7
โทรสาร 0-2559-2148
อีเมล์ : info@sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 619 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys