Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น" ภายใต้หลักสูตร: การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ พนักงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ นักออกแบบ และผู้สนใจทุกท่าน 
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น"
(From local to global, From packing to package)
ภายใต้หลักสูตร: การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สู่ระบบอุตสาหกรรม
          (The packaging and printing design development for supporting industrial systems)
วัน /// เวลา /// สถานที่  16 - 19 ธันวาคม 2557  ///  9.00 - 16.00 น. ///
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ กระบวนการที่ช่วยให้ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการลดขั้นตอนการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ วิธีการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบของตนให้น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ การใช้เทคโนโลยี 2 มิติ (Computer Graphic Design) และ 3 มิติ เพื่อช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ
1. มีความรู้ ความถนัดด้านการออกแบบกราฟิก
2. เป็นบุคลากรในบริษัท หรือทำงานการออกแบบ
3. นักออกแบบในสาขาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบได้ Adobe Illustrator, Photoshop
5. นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คของตนเองมาตลอดการฝึกอบรม
***ขออภัยในความไม่สะดวก
กำหนดการ

16 ธ.ค. 57
  8.30 - 9.00 น.   ลงทะเบียน
  9.00 - 12.00  รับฟังบรรยายหัวข้อ “ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น”
  (From local to global, From packing to package)
    โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
  13.00 – 16.00  แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานการออกแบบ

17 – 19 ธ.ค. 57
  8.30 - 9.00 น.   ลงทะเบียน
  9.00 - 16.00  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานออกแบบสลับกับวิทยากรดำเนินการสอน
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่


"ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น" (From local to global, From packing to package)
ภายใต้หลักสูตร: การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สู่ระบบอุตสาหกรรม (The packaging and printing design development for supporting industrial systems)
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 16-19 ธันวาคม 2557, 9.00 - 16.00 น.http://

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครไปที่ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 86/6 ชั้น6 อาคาร สพส.กสอ. ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110  หรือ E-mail: design.philosophy.pdpd@gmail.com หรือ  Fax: 02-381-1812  หรือ โทร. 02-367-8181, 02-367-8190 (ติดต่อ: สุภาภร) สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 4 ธันวาคม 2557
* รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 ท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
*** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ผู้เข้าชม : 1018 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys