Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยความคิดสร้างสรรค์
 
เข้าสู่โค้งสุดท้าย กับโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดย กรมการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการมากกว่า 40 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลา กว่า 2 เดือน ทางโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับทัศนคติพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบด้านการผลิตที่ต้องนำไปเป็นพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการของตนเอง  ปรับเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่น และจุดเด่นให้เป็นโอกาส ให้มีศักยภาพทางด้านแฟชั่นมากขึ้นและเต็มประสิทธิ์ภาพ
ความสำเร็จข้างต้นนี้  เป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ เห็นผลชัดเจนและนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fashionfpdc.org หรือ www.share-apparrl.org และที่ Facebook page : http://www.facebook.com/fashionlifestyleproductandbranddevelopment


ารพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยความคิดสร้างสรรค์

,http://www.fashionfpdc.org

มูลนิธิอุตรสาหกรรมเครื่องนุ่งหมไทยติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 516 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys