Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ส่งออกกลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา)
 
โครงสร้างหลักสูตร : CLMV กลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา)
ช่วงที่ 1 : รู้เรา แต่ไม่รู้เขา… จะรอดได้อย่างไร
- วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
- เลือกสรรสินค้าที่ต้องการขาย
มุมมองประเทศเพื่อนบ้านกับสินค้าไทย                                            
สินค้าเป้าหมายกับความคาดหวัง
- สินค้ากับตลาดเป้าหมาย
- แบรนด์ ไม่ แบรนด์… สำคัญหรือไม่
- เจาะตลาดหาผู้ซื้อได้อย่างไร
- ซื้อขายอย่างไรให้ได้ผล

ช่วงที่ 2 : กรณีศึกษากับการค้า (เน้นเจาะตลาดประเทศกัมพูชา)
- มุมมองสินค้าไทย และคนไทย
- โอกาสที่มาพร้อมกับวิกฤต
- การวิเคราะห์บริษัทผู้นำเข้า
- ปัญหาของผู้ส่งออก
- ภาพรวมพันธมิตรทางการค้า
- ควรเลือกการชำระเงินซื้อขายแบบไหนดี
- ช่องทางการขนส่งที่เหมาะสม
การขนส่งสีเทา
บริษัทชิปปิ้ง หายากมาก
- ผลสำเร็จและอุปสรรคที่ต้องบากบั่นอาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัน)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

4500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147507966&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 833 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys