Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint
 
การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ

ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีตัวอย่าง Template ให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องสามารถปรับแก้ Template ได้ โดยใช้เครื่องมือใน PowerPoint ได้อย่างชำนาญ เช่น การเพิ่มกราฟ , การแทรก animation , การนำเสนองานร่วมกับ Excel หรือ Word
และท้ายสุด Template ดังกล่าว สามารถนำมาเป็น Template ต้นแบบ ให้กับองค์กรได้ใช้งานต่อไปได้

นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาการอบรมจะเพิ่มเติมเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ อันได้แก่  การวางแผน วิธีคิด ลำดับงาน และ การใส่รายละเอียดใน Slide เพื่อให้ให้การนำเสนอเป็นที่น่าสนใจตลอดทุกช่วงเวลา

วัตถุประสงค์
ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ Microsoft PowerPoint 2013 ได้
ผู้อบรมสามารถสร้าง/จัดรูปแบบ งานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้
ผู้อบรมสามารถทำแอนนิเมชันให้กับงานนำเสนอได้
ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยในการนำเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
เคยใช้งาน Microsoft PowerPoint มาระดับต้น

ความต้องการของระบบ
-ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows 7 / Windows 8
-โปรแกรม Microsoft Office 2013
-โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

1.Presentation ที่ดี เป็นอย่างไร
2.เทคนิคการนำเสนอ อย่างเป็นเรื่องราว (Use Structure Story)
-เทคนิค Pillar
-เทคนิค Chronology
-เทคนิค Situation > Challenge > Solutions
3.มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2013
-New Features ของ Microsoft Office 2013
-Screen shot
-Recolor
-Picture Effects
-VDO Effects
-Laser Pointer
-Presenter View
4.การสร้างงานนำเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint 2013
5.หลักการและเทคนิค การออกแบบงานนำเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลัง
6.การวางแผนในการออกแบบ Presentation (Presentation Planning
-Planning and Create your story
-Create Presentation
-Insert Content
-Formatting
-Animation
-Presentation Technique
7.การเปิด และการบันทึก งานนำเสนอ (Presentation)
8.การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)
-การพิมพ์และการจัดรูปแบบตัวอักษร
-การเพิ่มสไลด์
-การจัด Layout ของสไลด์
-Screen shot เครื่องมือในการ capture หน้าจอแบบง่ายดาย
-VDO จาก Internet เช่น Youtube เข้ามาในงานนำเสนอ
9.ว่าด้วยเรื่องของ Font
10.มุมมองการทำงาน
-Normal View - เพื่อการทำงานในมุมมอง
-Outline View - มุมมองสำหรับการวางเนื้อหา
-Handout View - มุมมองสำหรับการทำเอกสารประกอบการบรรยาย
11.การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
-การสร้างรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
12.ตัวอย่างการทำ Orgranization Chart
-ตัวอย่างการทำ Workflow, Process
-การจัดรูปแบบและการแก้ไข
-การปรับแต่งภาพเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจ เทคนิดต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพ
-การทำงานกับ Organization Chart
13.การทำงานกับ Chart & Graph
-การเชื่อมโยง Chart จาก Microsoft Excel
-ประเภทของ Chart การเลือกใช้ Chart และการปรับแต่ง
-กราฟประเภทต่างๆ
14.การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการทำ Theme ให้กับ PowerPoint
-การใช้ Slide Design/Template
-Color
-Fonts
-Effect
-Layout
15.การจัดการกับต้นแบบ(Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลด์ในครั้งเดียวกัน
-Slide Master คืออะไร
-ประโยชน์ของการทำ Slide Master
-การกำหนดค่าเพื่อการสร้าง Theme ขององค์กร
-การสร้าง Layout ตามสไตล์ตัวเอง
-เทคนิคการใส่โลโก้ ทั้งสไลด์ ในครั้งเดียว
16.การจัดทำ Theme เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์
-การพัฒนา Theme ของ องค์กร หรือ ทีม เพื่อให้มีสไตล์เดียวกัน
17.การกำหนด Animation เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น
-Slide Transitiong
-Animation Effect
-Custom Animation
-Chart Animation การใช้ Animation ให้กับกราฟเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจและแตกต่าง
18.เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ
-Rehearse Timing เครื่องมือในการซ้อมนำเสนอ ก่อนการนำเสนอจริง
-การตั้งค่าการนำเสนอแบบมืออาชีพ
19.การนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
-การเริ่มต้นนำเสนอ
-เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
-Short cut ต่างๆ ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้เป็นมืออาชีพ
-การใช้ปากกา ปากกาไฮไลท์
-การใช้ Laser Pointer ใน Microsoft PowerPoint 2013
-Case Study การนำ แผนการเดินทาง แบบ Animation
20.Boardcast Slideshow เพื่อการนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก
-เทคนิคการประชุม โดยให้ผู้ประชุม เห็นสไลด์ของเรา ผ่านทางหน้าจอ
21.การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์
-การตั้งค่าหน้ากระดาษ
-การพิมพ์เอกสารเพื่องานต่างๆ
22.การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View เพื่อการแสดงหน้าจอของผู้นำเสนอ และโปรเจคเตอร์ที่แตกต่างกัน
23.การทดลองนำเสนอ และการตั้งค่าการนำเสนอ การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
24.Workshop

ทีมงานวิทยากรถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันเสาร์-อาทิตย์ 19 -20 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

7290 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/powerpoint-advanced-training-course

9Expert Training

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 ,(Hotline) 084-010-5208,086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
training@9expert.co.th
ผู้เข้าชม : 2305 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys