Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รู้เท่าทัน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้เมื่อมีการจ่ายตามประเภทของภาษีเงินได้และอัตราภาษีที่กำหนดสำหรับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแต่ละกรณีจะใช้แบบแสดงรายการที่แตกต่างกันไป เช่น กรณีที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน จะใช้แบบแสดงรายการที่เรียกว่า "ภ.ง.ด.1" แต่หากเป็นการจ่ายค่าจ้างหรือเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดา จะใช้แบบแสดงรายการที่เรียกว่า "ภ.ง.ด.3" และในกรณีที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของนิติบุคคลเราจะใช้แบบแสดงรายการที่เรียกว่า "ภ.ง.ด. 53"และทุกแบบแสดงรายการที่ว่ามานี้ธุรกิจของเรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีของเดือนถัดไปภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด


เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการที่สำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ใครนะ ?..ที่จ่ายแล้วต้องหัก แล้วใครกันแน่ ?..ที่รับแล้วต้องถูกหัก
- จ่ายเท่าไรถึงต้องหัก ถ้าต้องหักแล้วไม่ได้หักผลเป็นอย่างไร
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
- จ่ายเงินเดือนเท่ากันทุกเดือน จ่ายเงินเพิ่มระหว่างปี ขึ้นเงินเดือน
• จ่ายเงินโบนัส
- จ่ายค่านายหน้า
- ออกภาษีให้กับพนักงาน
- สุดยอดเคล็ดลับ!! เข้าใจอย่างง่ายกับเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
- จ่ายค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปัน ผล
- จ่ายค่าเช่า จ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระ จ้างทำของ
- กระชับความเข้าใจการหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
- ส่วนราชการจ่ายเงินได้ หักหรือไม่หัก ถ้าหักต้องหักเท่าไร อย่างไร
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
- จ่ายเท่าไรถึงต้องหัก ผู้รับเป็นใครบ้าง ที่ผู้จ่ายไม่ต้องหัก
- หากเงินที่จ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ต้องหักรวมหรือไม่อย่างไร
- จ่ายค่า Soft ware จ่ายค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ ดอกเบี้ยผิดนัด
- คลี่ปมสารพันปัญหา..วางหลักการพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าเช่า
- ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าโครงเหล็ก ป้ายโฆษณา การให้เช่าอาคาร
- การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า
- การให้เช่ารถยนต์กับการรับขนส่ง การให้เช่าแบบลิสซิ่ง ฯลฯ
- หลักเกณฑ์อย่างไรที่เป็นการจ่ายค่าโฆษณา
- จ่ายค่าจ้างทำของ จ่ายค่าสินค้าพร้อมกับค่าจ้างต้องหักรวม
- หรือแยกอย่างไร
- จ่ายค่าบริการ เช่น บริการที่จอดรถ บริการสัมปทาน
- บริการให้ใช้ พื้นที่หรือสถานที่ หักอย่างไร
- และมีบริการใดบ้างที่ไม่ต้องหัก
- ค่าขนส่ง พิจารณาอย่างไร และหักอย่างไร
- การส่งเสริมการขาย ส่วนลดและประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจากการ
- ส่งเสริมการขาย หักอย่างไร
- จ่ายเงินค่านักแสดง พิธีกร นายแบบ นางแบบ พริตตี้ โฆษก
4. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ใครขอคืน ต้องขอคืนเมื่อไร และต้องขอคืนอย่างไร
5. อื่นๆ อีกมากมายที่น่ารู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
วิทยากร วิทยากรผู้ชำนาญการด้านภาษี-จากกรมสรรพากร


อาจารย์สิงห์ติย์กร  ทวิพัฒน์
วิทยากรบรรยายด้านภาษีอากร

The Palazzo รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3,500 บาท Early Bird ชำระล่วงหน้าค่าอบรมท่านละ 3,300 บาท ไม่รวม VAT 7% (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th/?cid=2019104

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ  เลขที่ 732-2458238
         ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
          และแฟ็กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ต่อ 9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)
    1.2  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

ติดต่อสอบถาม คุณอรัญญา (ตุ้ม) ฝ่ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752
Fax. 0-29030080 ext. 9330  หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 
www.ptstraining.co.th

ผู้เข้าชม : 1793 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys