Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรเยี่ยมชมโรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานกับสภาอุตสาหกรรม
 
ตามที่ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมชมโรงงานเสริมความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักอุตสาหกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน กระบวนการผลิต เป็นต้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักอุตสาหกรรมด้วยกัน 
                 จากการเล็งเห็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศทางสภาอุตสาหกรรม สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถฯ จึงดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชมโรงงานขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เกิดการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วโดยขอนำเสนอการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  และ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางสถาบันฯเล็งเห็นว่าการเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศ จะเป็นกระบวนการชักนำให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร และโรงงานได้อย่างมีศักยภาพ อันจะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากตัวเศรษฐกิจในระดับประเทศแล้ว ทั้งนี้ยังผลต่อ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโรงงาน และองค์กรของท่านซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดย ผ่านกระบวนการเข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้ง2 กับทางสภาอุตสาหกรรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00น.  – 16.00น. ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง20-25 ที่นั่งเท่านั้น หากท่านสนในหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-345-1227-8  ธิดารัตน์ / อชิร

                     ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร และแผนที่การเดินทางได้แล้วที่ www.hcbi.org   หรือ ตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่างนี้ http://www.hcbi.org/2011/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=5

                      ด่วนนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปกับเรา
                 ตัดสินใจแล้วรีบสมัครเลยรับรองไม่ผิดหวัง 

 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย 

             - เข้าเยี่ยมชมด้านกระบวนการผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับ 
 
             - การเข้ารับฟังบรรยายหัวข้อการประยุกต์ใช้งาน "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" TQC ตามเกณฑ์รางวัลระดับประเทศ โดยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับทาง องค์กร หรือ โรงงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย 


             - เข้ารับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

             -  เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามรางวัลที่ได้รับ การเป็นโรงงานสีเขียว (Green industry Lv 4)

               เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือโรงงานสมาชิกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรม 


-

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี,บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด จังหวัดสระบุรี

วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 , 9.00-16.0

1800(สำหรับสมาชิก), 2100 (สำหรับบุคคลทั่วไป) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hcbi.org/2011/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=5

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ธิดารัตน์ / อชิร เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานฝึกอบรม เบอร์โทรศัพท์ 02-345-1227-8 
ผู้เข้าชม : 548 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys