Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
BUSINESS MATCHING WITH MYANMAR เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย เมืองมะริด พม่าตอนใต้
 
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 
BUSINESS MATCHING WITH MYANMAR
เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสการค้า-การลงทุน
สำรวจศักยภาพเมืองและเส้นทางขนส่งคมนาคม เมืองมะริด พม่าตอนใต้

วันที่ 10-12 กันยายน 2557 (3 วัน 2 คืน)
ณ เมืองมะริด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
เมืองศักยภาพใหม่ของพม่า เมืองท่าแห่งอุตสาหกรรมประมง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งออกอาหารทะเล
และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบริสุทธิ์ชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีแผนพัฒนาสู่ความเป็นภูเก็ตแห่งใหม่


HIGHLIGHT
1. Business Matching : เจรจาธุรกิจกับสมาชิกสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองมะริด
2. ศึกษาดูงาน : อุตสาหกรรมฟาร์มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN  และโรงงานปลาป่น
3. ศึกษาดูงาน : โรงไม้,  อู่ต่อเรือและซ่อมเรือขนาดใหญ่  และท่าเรือมะริด
4. สำรวจตลาด : ห้างสรรพสินค้า ย่านการค้าต่างๆ และสำรวจวิถีชีวิตชาวบ้าน
5. สำรวจ : ศักยภาพเมืองและเส้นทางขนส่งคมนาคม


ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
คุณเอกพล โทร. 02-345-1117, 086-329-1978   
คุณอุดม โทร. 02-345-1132, 086-329-1976    


ณ เมืองมะริด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ 10-12 กันยายน 2557, เวลา 6.00 น. - 19.00 น.

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=416 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=416

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดการ ค่าใช้จ่าย และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=416

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
คุณเอกพล โทร. 02-345-1117, 086-329-1978   
คุณอุดม โทร. 02-345-1132, 086-329-1976    

ผู้เข้าชม : 616 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys