Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
FHW Seminar for SMEs: Explore Business Opportunity in Southern China (Pearl River Delta)”
 
นิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Hospitality World 2014 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 ณ China Import & Export Fair Complex เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “FHW Seminar for SMEs: Explore Business Opportunity in Southern China (Pearl River Delta)” เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำช่องทางการตลาดในจีนใต้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ ผู้จัดงานขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บริษัท) หากท่านต้องการข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวชาลินี จันทานนท์ โทรศัพท์ 0 2192 9598 ต่อ 104 หรือ โทรศัพท์มือถือ 08 6908 2377 อีเมล์ seminar@foodfocusthailand.com
 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โปรแกรมงานสัมมนา
8.30-9.20 ลงทะเบียน 
9.20-9.30 
กล่าวเปิดงานสัมมนา 
โดย:  คุณศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

9.30-10.30  กฎระเบียบและข้อกำหนดในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่จีนใต้ 
(เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล)  
- กฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหารของประเทศจีนและจีนใต้ 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า เช่น ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของจีนใต้ 
โดย: คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ 
นักวิจัยอาวุโส 
แผนกวิจัยนโยบายและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและข้อมูล 
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

10.30-11.45 กลยุทธ์และแนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ตลาดจีนใต้
(เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล)  
- สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพในการลงทุน 
- แนวทางการทำตลาด การเจาะหาตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค และช่องทางการทำการตลาดระยะยาว
โดย: คุณโชติ วินัยสวัสดิ์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ปัณชญา เทรดดิ้ง จำกัด

11.45-12.00 แนะนำโครงการ SMEs Pro Active
โดย:  คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล 
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12.00-12.15 แนะนำงานแสดงสินค้า Food Hospitality World 2014 (FHW 2014) 
โดย:  คุณเพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ 
รองประธาน
บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด 

12.15-12.30 ถาม-ตอบ
12.30-12.40 ปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาไทย 


คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ 
นักวิจัยอาวุโส 
แผนกวิจัยนโยบายและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและข้อมูล 
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณโชติ วินัยสวัสดิ์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ปัณชญา เทรดดิ้ง จำกัด

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล 
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2557, 8.30-13.00น.http://www.foodfocusthailand.com/index.php?frm=fhw2014

บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัดนางสาวชาลินี จันทานนท์ โทรศัพท์ 0 2192 9598 ต่อ 104 หรือ โทรศัพท์มือถือ 08 6908 2377 อีเมล์ seminar@foodfocusthailand.com
ผู้เข้าชม : 860 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys