Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศิลปะการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ รุ่นที่ 2
 
Training and Workshop
Train the Trainer
ศิลปะการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ รุ่นที่ 2
 
รวบรวมทุกทักษะและเทคนิคในการนำเสนอ
เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟัง
อันจะนำมาซึ่งความสนใจและจดจำในความรู้ที่ตั้งใจมอบให้แก่ผู้ฟังทุกคน
ในฐานะของ Coach หรือ Trainer

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


HIGHLIGHT
• เรียนรู้… หลักการในการสอนงาน และการวิเคราะห์ผู้ฟังเป้าหมาย
• เรียนรู้… การวางแผนการสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้… การออกแบบและการจัดลำดับกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจและได้ความรู้
• เรียนรู้… การเลือกและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต่อการจูงใจ
• เรียนรู้… อิทธิพล ความสำคัญของภาพลักษณ์ การใช้เสียง และภาษากาย ต่อการนำเสนอ
• ฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นกลุ่มตามหลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไป


อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงและการพัฒนาบุคลิกภาพ


ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557, เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=406 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=406

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดการ ค่าใช้จ่าย และสมัครเข้าร่วมโครงการ
http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=406

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณเจศินี โทร. 02-345-1124, 086-329-1977    
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1125, 086-329-1977

ผู้เข้าชม : 501 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys