Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
 
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
 
1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ 
2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 


1. คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ
2. ทำไมต้องมีคลังสินค้า
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า
4. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
5. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่
 สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก
 ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule

6. การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ
7. แนวคิดการไหลของสินค้า
หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า
 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO
 หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า
8. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ
ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง
 ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง
 หลักการเลือก Forklift
 การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)
9. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพัฒนา WMS (Warehouse Management System)
10. เทคนิคการตรวจนับสต๊อก
11. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

Hip Bangkok Hotel ถนนรัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3800 บาท/ 1 ท่าน Early Bird ชำระล่วงหน้า ค่าอบรมเหลือท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา  086-0868929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 1427 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys